Ugrás a tartalomra

NTP-(N)Agymenő

(N)Agymenő-ket fejlesztettünk

 

A Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység kilenc pedagógusa 2013 januárjában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Programhoz egy hatvan órás tehetségműhely kidolgozására és megvalósítására. A pályázat megírására az az előzmény inspirált bennünket, hogy 2012 szeptemberétől – a megváltozott szülői, társadalmi igényeknek, elvárásoknak megfelelve – elindítottuk iskolánkban a komplex tehetséggondozó programot. Programunk létrehozásában a tehetségkutatások alapelveként megfogalmazott gondolat vezérelt bennünket, mely szerint „minden diák tehetséges valamiben, valamilyen mértékben”. Tehetségfelismerő,- gondozó munkánk során felismerjük, feltárjuk a gyerekek egyéni képességeit, a tevékenység központú oktatás előtérbe helyezésével gazdagítjuk személyiségüket, segítjük a reális énképük kialakulását, fejlesztjük a tanulók kreativitását, intellektuális képességét, s a szaktárgyi versenyek eredményességét is hatékonyabban növelhetjük.

A tanórai és más kötött tehetséggondozó munkát akartuk kiegészíteni a (N)Agymenő nevet kapott – játékos vetélkedőkre épülő – tehetségműhellyel.

A műhelymunkánk célja:

Képességek fejlesztése magyar nyelv, irodalom; kommunikáció, természetismeret, matematika, logika területen.
Komplex személyiségfejlesztés a tevékenység- és élményközpontú műhelyfoglalkozások szervezésével.
Lazító programok beiktatásával a feltöltődést, pihenés biztosítása a szabadidős programok szervezésével.
A Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet tehetségazonosító mérésének elvégzése. Az iskola tehetségazonosító mérési eljárásrendjének kidolgozása, a mérési eljárásrend alapján a mérések lebonyolítása, az elért eredmények mérése, értékelése.
Családok, családtagok bevonása a foglalkozásokba. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere fejlesztése, közös programok szervezése, jó partnerviszony ápolása, fejlesztése, támogató együttműködés létrehozása.

 

Az iskola mérésért felelős szakemberei januárban és februárban kidolgozták tehetségazonosító mérési eljárásrendet. Az intézményi mérések és a Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet tehetségazonosító mérései alapján 100 negyedik osztályos tanuló tehetségazonosítása történt meg. A beválogatás eredményeként a „(N)Agymenő tehetségsegítő műhelyfoglalkozáson 15 gyerek vehetett részt.

Tehetségsegítő programunk keretében, a játékos vetélkedők délutáni foglalkozásokon kínáltak gazdagító, dúsító programokat. A tananyagon átívelve plusz ismeretekhez juttattuk a programban részt vevő gyerekeket, érdeklődésüknek megfelelően, tempójukhoz igazodva játékos, változatos tevékenységformákban szerveztük meg a foglalkozásokat. Nagy hangsúlyt fektettünk a kreativitás, az empátia, az érzelmek és a személyiség fejlesztésére. A televízióból ismert játékos vetélkedők szervezésének alappillére, hogy a gyerekek szoros egymásra utaltságban együtt dolgozzanak, a tevékenységek szabályok betartására ösztönözzenek, felnőtt korban is hasznosítható viselkedésmintákat gyakoroljanak.

A „Kérdezz, felelek!”, a „Kapcsoltam!”,  a „Szerencsekerék”, a „Százból egy”, a „Mindent vagy semmit!, az „Egy perc és nyersz!”, a „Legyen Ön is milliomos!”, a „Széf”, „A kód”, a „Magyarország szeretlek!”vetélkedőkön fejlesztettük a tanulók személyiségét és képességeiket magyar nyelv, irodalom; kommunikáció, természetismeret, matematika, logika területen.

Fogalakozásaink alkalmat teremtettek a képességek értékes kombinációjának kialakítására, úgymint az intelligencia, az önuralom, a képzelőerő, a szellemi szabadság, a fizikai ügyesség, az érzelmi mélység, a hibákból, kritikákból, megfigyelésekből való tanulás képessége.

A tehetséggondozó program keretében lazító programot is tervezünk a Nyíregyházi Állatparkba. A tanulók a kirándulás során kikapcsolódhattak, feltöltődhettek, új élményekkel gazdagodhattak, hiszen e nélkül nincs hatékony tehetséggondozás. Ugyanakkor a zoo-pedagógiai foglalkozáson ismereteik is gyarapodhattak.

A szülői támogatás elnyerése érdekében fontosnak tartottuk a családok bevonását a tehetségsegítő műhely programjaiba, a vetélkedőkbe, a lazító programba.

Tesztlapok, interjú kérdések és kérdőívek segítségével tájékozódtunk a program eredményességéről mind a szülők, mind a gyerekek körében. A visszajelzések pozitívak voltak. A tanulók jól érezték magukat a műhely munkákon. Élvezték a gondolkodtató és ügyességüket fejlesztő feladatok megoldását. A szülők is örültek, hogy változatos programokkal biztosítottuk azt, hogy a diákok tanórán szerezett ismereteiket változatos tevékenységekkel bővítették, és sokoldalúan hasznosították. Sikernek könyvelhetjük el, hogy a tehetséggondozásban résztvevő gyermekek szüleivel megismertettük munkánkat, bevontuk őket programjainkba. Mindezek során maradandó élményt nyújtottunk számukra.

Reméljük további tanulmányaik során a tanulók az itt megszerzett ismereteiket kamatoztatni és gazdagítani tudják! Hatékonyan, sikeresen vesznek majd részt a tantárgyi versenyeken.

Bízunk benne, hogy műhelyfoglalkozások hozzájárultak a pozitív személyiségjegyek fejlődéséhez, az önművelés, önfejlesztés igényének és szokásának kibontakoztatásához, a hatékony tanulás egy új formájának megismeréséhez, az egyéni tanulási utak kialakulásához.