Ugrás a tartalomra

TÁMOP 3.1.7

 

   Tájékoztató a TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0373 PÉLDÁUL projekt előrehaladásáról

 


Felkészülés a referencia-intézményi feladatok ellátására

a Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egységben

 

Referencia-intézmény

Egyedi, más intézmények számára példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyerekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval  rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban  publikálni, valamit átadni képes intézmény.

A referencia-intézmény feladata, hogy változatos kínálati rendszert biztosítson az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére; a fejlesztési folyamathoz újonnan csatlakozó intézmények munkáját hiteles példákkal és személyre szabott támogatási formában segítse, vegyen részt az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

 

A pályázat alapadatai

Kódszám:TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0373

A projekt címe:PÉLDÁUL

Projektünknek azért választottuk a Például címet, hogy ezzel is jelezzük, szervezeti innovációnkkal, jó gyakorlatainkkal, pedagógiai kultúránkkal, annak eszközrendszerével rendszeresen és folyamatosan kívánjuk szolgáltatni a hálózati tanuláshoz a mintákat.

Cél, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező intézményünk – intézményi fejlesztési tervünk alapján – felkészüljön ezen gyakorlatunk átadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2012. április 02.
A projekt várható fizikai befejezése: 2012. szeptember 30.
A projekt megvalósítása: 2012. október 31.
Projektidőtartam: 6 illetve 7 hónap
Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év
Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.
Elnyert támogatás: 6 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 100%
A projektben 24 pedagógus vesz részt.

Projektmenedzsment
     projektmenedzser: Nyitrai Istvánné
     pénzügyi vezető: Fülöp Irén

 

Referencia területeink és jó gyakorlataink:

Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény

Kistérségi együttműködés

Mérés-mintaadó

Tehetséggondozó programmal rendelkező intézmény, TEHETSÉGPONT

Hétszín-versenysorozat

Mocorgók

 

A pályázat által támogatott tevékenységek:

1. Részvétel a referencia intézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken.

2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele.

3.Referencia intézményként való működés kiépítése.

Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása.

A referencia intézményi portfólió kidolgozása.

4. APedagógiai Program, az SZMSZ és Házirend szükséges módosításai.

5. Areferencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

  nagy teljesítményű fénymásoló

  konferencia terem bútorzata

 

A képzéseket és a tanácsadói szolgáltatást a 4S Konzorciumtól (Tinta Tanácsadó, Qualy-Co, Qualitas, Horváth és Dubecz Tanácsadó) vásároltuk, a portfólió kidolgozását a „jó gyakorlat-gazdák” végezték.